Warning: array_intersect(): Expected parameter 2 to be an array, null given in /home/customer/www/caboverdebg.com/public_html/wp-content/plugins/page-or-post-clone/page-or-post-clone.php on line 123
Honorary Consulate of the Republic of Cabo Verde in Bulgaria

Документи за пътуване и визов режим

Почетното консулство на Кабо Верде в България не издава визи или други административни разрешителни.
За тази цел се свържете с посолството на Кабо Верде в Берлин.

https://www.embassy-capeverde.de/

От 1ви януари 2019 г. гражданите на Европейския съюз и Великобритания са освободени от изискването за виза за краткосрочен престой (до 30 дни). Българските граждани са оторизирани да пътуват до Кабо Верде с международен паспорт, валиден за повече от шест месеца, считано от датата на влизане в страната. Въведено е изискването пътниците да се регистрират най–малко пет дни преди заминаването на https://www.ease.gov.cv/ като предоставят своите идентификационни данни, дати на престоя, телефон и електронна поща за контакт, място на пребиваване (хотел) и заплатят такса за осигуряване на безопасност на летището (TSA Airport Safety Tax) в размер на 3400 CVE/30.71 EUR за международни полети и 150 CVE/1.36 EUR за вътрешни полети.

Пътници, освободени от предварителна регистрация:

  1. Дете до две години;
  2. Притежател на паспорт, издаден от Кабо Верде, неговите/нейните деца под 18-годишна възраст и неговата/нейният съпруг/съпруга;
  3. Гражданин на Кабо Верде (както и неговите/нейните деца под 18 години + съпруг/а).
  4. Чужденец, законно установен в Кабо Верде (статут на пребиваващ);
  5. Специални случаи: служебни пътувания, полети с технически или метеорологични проблеми, пътници за транзитно преминаване.

Получаването на виза е задължително за престой, по-дълъг от 30 дни.

За пътуване до Кабо Верде не се изискват специални имунизации. Актуална информация можете да получите от Националния център по инфекциозни и паразитни болести на тел.: + 359 2 944 69 99/221.